Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia z kostką

przez | 2022-10-06

Z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia przedstawiam zabawy, które można wykorzystać podczas zajęć z grupą dzieci. Wykorzystamy kostkę oraz różne dodatkowe rekwizyty, które pomogą w obliczeniach. Poćwiczymy w zabawie mnożenie, kreatywność, myślenie oraz sprawność fizyczną. Dobry nastrój na świętowanie dnia i dobrą powtórkę mnożenia. Idealne na wspólną zabawę na świetlicy czy podczas małych zabaw grupowych na lekcjach ruchowych. Zapraszam na 5 pomysłów.

Zabawa 1.
Czas na bieganie. Na kartkach papieru (z a4 można wydzielić 4 kartki z cyframi) zapisujemy cyfry od 0 do 9, najlepiej duże i w dużej ilości powtarzające się. Układamy je na ziemi na naszej przestrzeni do biegania. Prowadzący rzuca kostką dwa razy. Czas na mnożenie dwóch wyników. Biegający po otrzymaniu wyniku biegną do wybranych kartek i podnoszą je, aby pokazać wynik. 1 x 6. Kartka z 6 trzymana w górze. 5 x 8. Biegający biegnie po 4 i 0.

Zabawa 2.
Czas na szybkość. W pewnej odległości o startu biegu przygotowujemy kartki papieru zapisane cyframi ( można użyć z poprzedniej zabawy). Obok kartek układamy dwa woreczki na jeden rząd – dzieci ustawiają się rzędzie lub dwóch. Na sygnał dziecko rzuca kostką dwa razy, podaje szybko wynik mnożenia dwóch cyfr z rzutu, rusza biegiem do kartek papieru i kładzie woreczki na wyniku jedno, dwucyfrowym. Rzuca 4 x 4, biegnie i kładzie woreczki na 1 i 6, wraca do grupy. Kolejna osoba rzuca i przekłada woreczki na swój wynik mnożenia.

Zabawa 3.
Czas na układanie. Przygotowujemy w wyznaczonym miejscu przeróżne małe rekwizyty w bardzo dużej ilości. Dzielimy dzieci na dwie drużyny. Prowadzący podaje dwie cyfry. Czas na mnożenie i pokazanie wyniku układając cyfry wyniku z małych rekwizytów. Czy prowadzący odczyta wynik? Po zadaniu rekwizyty wędrują na środek, czas na kolejne działanie.

Zabawa 4.
Czas na mnożenie na czas. Przygotowujemy długi bieg, co 10-15 kroków kartka z działaniem mnożenia i długopisem. Dobrze przygotować od 5 do 10 takich punktów. Rusza pierwsza osoba. Biegnie sprawdza działanie, myśli, zapisuje wynik na swojej karcie i rusza do kolejnej stacji z kartą zadania. W jakim czasie pokona tor. Gdy wszyscy dobiegną czas na trudniejsze działania.

Zabawa 5.
Czas na zabawy sportowe. Prowadzący rozdaje skakanki, piłki i woreczki. Każdy otrzymuje dany rekwizyt na 3 rundy zabawy. Ruszamy. Prowadzący zadaje zadanie z mnożenia – może rzucić kostką dwa razy. Kto ma skakankę podskakuje tyle razy jaki wynik. Kto ma piłkę na zamianę 1. kozłuje, 2. przekłada raz pod jedną raz drugą nogą 3. przekłada piłkę za sobą raz w jedną raz w drugą stronę. Kto ma woreczek podrzuca i klaszcze. Wszystkie czynności powtarzane tyle razy jaki wyjdzie wynik mnożenia.

Mam nadzieje, że pomysły się sprawdzą, zachęcam do wdrażania, a w trakcie działania na pewno coś nowego wpadnie do głowy i pojawi się kilka więcej pomysłów. Powodzenia w zabawie!

A jak mamy dobrych matematyków rzućmy kostką trzy razy, zestawmy mnożeniem dwucyfrową liczbę z pierwszych dwóch rzutów (może być zestawienie dwóch obok cyfr, suma rzutu lub wynik mnożenia) z cyfrą z trzeciego rzutu. Tym razem więcej myślenia! Działamy!

Tymczasem zapraszam na film na kanale YouTube, gdzie z okazji Dnia Matematyki pokazuje zabawy z chustą animacyjną, gdzie mnożenie i nie tylko, inne działania również wykorzystuje w zabawie ulubioną kolorową płachtą. Zapraszam!

Zapraszam do wsparcia kanału YouTube wirtualną kawą.
WSPARCIE DLA TWÓRCY https://buycoffee.to/animatorzpasja/